Les solucions de software o apps per facilitar qualsevol activitat o negoci ja són a l’abast de tothom.

Un mercat complex per la magnitud del seu creixement els darrers anys. Amb models de negoci de pagament per l’ús que en fas de la solució contractada. Sense compromisos i sense grans inversions.

Podem destriar la solució del mercat més adient al teu projecte. Escull en primer lloc el tipus de projecte: